www.eletenergia.com
:: ÉletENERGIA & ÉLETenergia KÉSZÜLÉKEK ::
ÉletEnergia | ÉletEnergia Készülékek Szuper Orgonit®-ból
ÉletEnergia
ÉletEnergia
 
 
 
:: ÉLETENERGIA ::    
 
»» ÉletEnergia (ÉletErő | Chi | Kí | Qi | Prána | Od | Orgon-energia | Bio-Energia)

ÉletEnergia (ÉletErő | Chi | Kí | Qi | Prána | Od | Orgon-energia | Bio-Energia)

Létezik egy mindig-, mindenhol jelenlévő -teremtő- ÉletERŐ, egy mindent átható- és körülölelő ENERGIA, mely mindenkinek a rendelkezésére áll, mely -végtelen- lehetőséggel szolgál minden- és mindenki számára, ÉletEnergia Készülélek | Radionikaés melyet tudatosan felhasználva nagyban elősegíti a sikert, a személyiségfejlődést, valamint a vágyott -és programozott- célok elérését és megvalósítását.

Performens -csúcstechnológiájú- Készülékeink, Életenergiát és Életerőt generálnak- és sugároznak. Teszik ezt állandóan és folyamatosan, megszakítás nélkül, hatótávolságtól függetlenül!

Válassza ki az Önnek legmegfelelőbbet, működtesse folyamatosan, és -ezáltal- vegye át- és használja fel előnyére -tudatosan!- minden cselekedetében a Készülékek által kisugárzott kreatív, pozitív és vitális Életenergiát & Életerőt!

Életenergia Készülékek: életerő és vitalitás Önnek és szeretteinek, az Ön -pozitív és kreatív- gondolatainak, manifesztációjuk, ill. megvalósulásuk érdekében, valamint, sikerének-, vágyainak és -kitűzött- céljainak az eléréséhez!Mottó
:
"Az Energia minden, és minden Energia"™
D S 

Teremtő -kreatív- energiák...

...és az ÉletEnergia Készülékek


L
étezik egy egyetemes, teremtő, kreatív Energia, amelyből minden dolgok vétettek, amely a maga eredeti alakjában áthatja és betölti az Univerzum minden -hatalmas- terét, és amely -végtelen- lehetőséggel szolgál minden- és mindenki számára.

Ez az energia -messze- túlmutat időn, téren és anyagon egyaránt.ÉletEnergia Készülékek :: ChiAgytrener | relaxáció | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu

Ez a misztikus, univerzális erő, az ÉletErő és az ÉletEnergia, a lét alapja.
Minden ebből az energiából épül fel és ez hatja át.

Most végre megadatott a -technológiailag is megalapozott- lehetőség, hogy...
Alkalmazza-, használja fel és hasznosítsa az Univerzum kreatív energiáit!

Minden élőlény számára (lét)szükséges és -egyben- nélkülözhetetlen.
Nélküle nincs élet és lehetetlen maga a létezés, valamint bármilyen fejlődés is.

Az ÉletEnergia a Világmindenség lehellete.

A világon minden rezgés, vibrálás, a Világegyetem maga is egy végtelen, rezgő, pulzáló, hömpölygő energiafolyam.

Az Életenergia & ÉletErő a lét- és az élet alapja, és minden -nemcsak mentális- cselekvés erőforrása.
Az Életerő & Életenergia a cél és a kívánt hatás (u.n. Trend) közötti hordozó, médium.

LPOG2400DL ChiAgytréner & PszichoTréner Életenergia Készülék | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huAz ÉletErő és az ÉletEnergia, (azaz, más néven: csi -chi, qi-, ki, mana, prana, pneuma, od, orgon, elan-vital, bio-energia, kozmikus energia, aura, asztrál-fény, nullpont energia, x-erő, morfogenetikus mező, tachion energia, stb., stb. -minden ősi kultúra különböző nevekkel illette, és a nyugati tudományos kutatók által adott nevek is az energia egyik jellemző aspektusának, illetve -specifikus- spektrumának a vizsgálatából ered) egy kozmikus energia és minden élet forrása.

Ez az a -misztikus és titokzatos- energia, melynek -hathatós- segítségével és -tudatos- felhasználásával -szinte- bármit elérhet, bármi lehet, bármivé válhat és bármit bírtokolhat!
Ezt nem -csak- mi mondjuk, hanem ezt állítja több -neves- szakértő-, a témával foglakozó szakember is, mint: Charles F. Haanel, Wallace D. Wattles, Brian Tracy, Bob Proctor, Napoleon Hill, Deepak Chopra, Kurt Tepperwein, stb., stb. (lásd az 'Ajánlott irodalom' oldalunkat).

meditáció & relaxáció | spa :: életenergia készülékek | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huAz ÉletEnergia- és ÉletErő nélkül nincs táv-hatás, valamint semmi sem jöhet létre és semmi sem manifesztálódhat és materiálizálódhat az ő -hathatós- segítsége nélkül !

Nem lenne-e csodálatos, ha ezt az energiát, ezt a fontos és meghatározó erőt birtokolhatnánk?
Természetesen, hogy az lenne!
Nos, most végre megvan rá a -technológiailag is jól megalapozott- lehetőség!


Képzelje el, hogy bírtokában van annak az ERŐnek, mellyel Jövőjét, Életét és Sorsát is -tudatosan- irányíthatja!

Ez az az erő- és energia, melynek segítségével -hathatós és tudatos (fel)használásával, szinte- bármit el lehet érni és meg lehet valósítani, amit célul tűztünk ki!Chi Coaster | Chi Kártya alátét | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu

...Eredeti Életenergia Készülékeink -működésük közben- állandóan és folyamatosan -megszakítás nélkül!- generálják és sugározzák ezt a jótékony, pozitív és kreatív energiát !!
(A megfelelő 'strukturális kapcsolatok' segítségével, pedig, bárhová eljuttathatjuk azt, -szinte- semmilyen veszteség nélkül!)

Felhasználási területe e jótékony energiának szinte végtelen, lehetőségei nincsenek semmilyen módon korlátozva, így -implicit- az ÉletEnergia Készülékek használatának lehetőségei is szinte végtelenek és kifogyhatatlanok, csak a felhasználok fantáziája és a felhasználókban lévő -belső- korlátok szabhatnak határt hatékonyságuknak és felhasználási területeiknek.

Legyen egyik legfontosabb mindennapi célunk ÉletEnergiánk emelése és növelése.


Integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek

Működésük során az ÉletEnergia Készülékek állandóan és folyamatosan generálják és sugározzák az egyetemes vitális és jótékony Chi-t, Pránát, Orgon-t / Orgon-energiát, ill. ÉletEnergiát- és ÉletErőt.
Viszont, mindenkinek a saját -egyéni- döntése és -egyben- felelőssége, hogy, hogyan-, mire-, milyen céllal- és milyen hatékonysággal használja (fel) ezt a vitális kreatív Energiát !

RAD 5 Trend Generátor + Radionika készülék | ÉletEnergia- és ÉletErő KészülékekAz integrált ÉletErő Generátorokkal (Chi / Qi / csí Generátorokkal & Prána Generátorokkal & Orgone / Orgon Generátorokkal) működő ÉletEnergia Készülékek egyik leglényegesebb és legfőbb feladata tehát, hogy erőt és energiát adjanak és -egyben- bíztosítsanak(!) a készüléket programozó és -fel-használó alkotó, kreatív gondolatainak, úgy, hogy állandóan- és folyamatosan Életenergiát és Életerőt generálnak- és sugároznak, hogy azt tudatosan(!) a felhasználó át- és fel tudja venni- és (ugyancsak, tudatosan!) fel tudja majd használni bármely-, ill. minden cselekedetében, önmaga- és mások megsegítésére és előnyére.

Idézet / Mottó:
életenergia & életerő & chi életerő "A személyiségben megnyilatkozó isteni szikrának nevezzük a tudatot. Az emberi tudat, az Égo képviselője idelent a fizikai síkon. Ez maga az ember".
Diozófiai értekezés: Az ÉGOról

Az ÉletEnergia Készülékek és az ÉletErő Generátorok (Chi / Qi / csí Generátorok & Prána Generátorok & Orgone / Orgon Generátorok) használata rendkívül hatékony, de -egyben- egyszerű, könnyű és elegáns módja is az ÉletEnergia és az ÉletErő előállításnak, transzfernek és felhasználásának!

Ha semmi mást nem csinál, "csak" -egyszerüen- felhasználja az ÉletEnergia Készülékek által generált és kisugárzott ÉletErőt, már akkor is előnyben lesz az emberek kb. 80%-ával szemben, akik -sajnos sokszor- akut (élet)energia hiányban szenvednek, mely, minden rossz és baj -többek között; betegségek- gyökere és forrása).

Az ÉletEnergia Készülékek felhasználása messze túlmutat az energizáláson...

Azok, akik gyors sikereket és tartós -pozitív- eredményeket akarnak elérni, az ÉletEnergia Készülékeket használják !

Az ÉletEnergia Készülékek az egész világon, több tízezer (implicit; több százezer) embernek segített, jobban, egészségesebben és sikeresebben élni.

Rad 1000 Radionika készülék :: Beépített Életerő Generátorral működő Radionika tipusú Életenergia Készülék | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu

ChiGenerátor :: ÉletEnergia Készülékek | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu

Eredeti ÉletEnergia Készülékeket és ÉletErő Generátorokat sehol a világon máshol nem talál, csak magánál a feltalálónál, valamint meghatalmazott képviselőinknél és a hivatalos ÉletEnergia Készülékek forgalmazóinál!


Az ÉletEnergia Készülékek, ÉletEnergia tartozékok és a hozzájuk kötödő megnevezések és fogalmak nemzetközileg bejegyzett és (le)védett névjegyek !

Chi Generátor®, Prána Generátor®, Orgon Generátor®, Orgone Generator®, Chi-kártya, Orgonit® / Orgonite®, SuperOrgonite®, Manifesztációs Program®, ÉletEnergia Készülék®, Manifesztációs Radionika Programok, ÉletErő Radionika, Dinamikus Feng Shui+, Strukturális kapcsolatok, PBTBH©, stb. a feltaláló -Karl Hans Welz- által nemzetközileg bejegyzett védjegyek! ®Registered Trade Mark.
Bárki más, mint a Feltaláló és a Feltaláló által meghatalmazott Terjesztőkön kívül, ill. külön előzetes írásbeli meghatalmazás alapján, bármilyen céllal való használata törvénybe ütköző és nemzetközi törvény(eke)t sért!

Forrás:
Karl Hans Welz: "LifeEnergy & LifeForce" (ÉletEnergia & ÉletErő).
Angol nyelvből való fordítás, átdolgozás és szerkesztés: Dézsi Sándor -ALeX-.
Minden jog fenntartva! 1998 - 2018  Copyright ©   

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | Életenergia Készülékek


  »»   


Mottó / Idézet
:
életenergia & életerő & chi életerő "Azáltal, hogy elképzel egy kívánt végső állapotot, azután azonosul vele, a beteljesülésből kiindulva cselekszik és eltőlti az öröm és a hála, a szellemileg így birtokba vett dolognak valóságként kell megjelennie. A jövő egy lehetőségéből így a jelen átélt valósága lesz".
Kurt Tepperwein


Az integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek segítségével:

           többek között...
életenergia készülékek & életerő generátor
Életenergia Készülékek & ÉletErő Generátorok | Manifesztációs Programok
életenergia & életerő &chi Az ÉletEnergia & ÉletErő áthidal minden / bármilyen távolságot ! Érzékelje és vegye át most Ön is -tudatosan-ezt a pozitív és jótékony energiát ! -Ingyenes- ÉletEnergia & ÉletErő Transzfer Teszt  »»


» Ingyenes, egyedi és személyreszabott
   ÉletEnergia transzfer-teszt ÉletEnergia transzfer-teszt
  Eredeti   
hellblau WELZ-
chi & prána & orgon-Életerő Generátorok
® hellblau
(mely, egyértelmü bizonyíték az ÉletEnergia létezésére, működésére és -távolságtól független!- átsugárzására, valamint -egyben- az ÉletEnergia Készülékek hatékonyságára is)

Életerő Technológia & ÉletEnergia Készülékek honlapja

  Új megjelenésben, bővített tartalommal, még több fontos és lényeges információval gazdagabban...

Teremtő kreatív energiák | ÉletEnergia Készülékek | ÉletEnergia & ÉletErő | Strukturális kapcsolat | Elmélet & Technológia | Gondolat / Manifesztáció | Chi Agytréner & PszichoTréner Meditációs & Relaxációs ÉletEnergia ElmeKészülékek | Radionika & ÉletEnergia: Radionika Készülékek | TechnoMágia / Tudatos Teremtés | AquaOptimizer Víz- és táplálék energizáló és optimalizáló ÉletEnergia Készülékek | Dinamikus Feng Shui | Asztro-Dinamikus Manifesztáció / Asztro-Trend | Chi Kártya & ÉletErő Kártya | Kurzusok & Szemináriumok

Rövid -tömör- ismertető amiről ezeken a weboldalakon olvashat; az ÉletEnergiáról és ÉletErőről, az ÉletEnergi Készülékekről és ÉletErő Generátorokról, a'strukturális kapcsolatokról', a Chi Agytréner és PszichoTréner meditációs & relaxációs ElmeKészülékekről, a Radionikáról és a Radionika Készülékekről, a TechnoMágiáról és Manifesztációs Programokról...

Chi / Qi / csí--, Prána-, Orgon / Orgone-energia,

Életerő Generátorok & ÉletEnergia Készülékek;

az Ön testi-, lelki- és szellemi fejlődéséhez,
anyagi- és spirituális gyarapodásához, jólétéhez,
egészségéhez, biztonságához, harmóniájához és sikeréhez !


Üdvözöljük megújult honlapunkon, mely az ÉletEnergiáról, az ÉletErőről szól, ennek a jótékony, pozitív és vitális energiának, valamint kreatív- és teremtő erőnek a felhasználásáról,
valamint a -beépített ÉletErő Generátorokkal (Chi / Qi / csí Generátorokkal & Prána Generátorokkal & Orgone / Orgon Generátorokkal) működő- ÉletEnergia Készülékekről, melyek -folyamatosan- előállítani, generálni és -ki-sugározni tudják ezt a jótékony, pozitív és vitális Energiát, ill. kreatív- és teremtő erőt, melyet aztán felhasználhatunk minden cselekedetünkben, saját magunk -és szeretteink- javára-, hasznára- és előnyére, és, melynek segítségével (ahogy több nagy- és elismert tudós- és szakértő is kijelentette és megírta) megvalósíthatjuk vágyainkat és elérhetjük -kitűzött- céljainkat !

Állítjuk, hogy ezen oldalak figyelmes áttanulmányozása, kiszélesíti látókörét, így észreveszi a -rejtett- összefüggéseket, valamint, megváltoztatja gondolkodásmódját, a sorsát és -egyben- magát az életét is.

Az ÉletErő és ÉletEnergia,
                  ill. az ÉletErő Generátorokkal
                        (Chi / Qi / csí Generátorokkal & Prána Generátorokkal & Orgone / Orgon Generátorokkal) működő
                              ÉletEnergia Készülékek

egy -rejtélyes, misztikus- energia...,
Rad 1000 Radionika készülék | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu és... egy -csúcstechnológiai- készülék; mely hatékony felhasználásával-, és melyek -hathatós- segítségével könnyebben, gyorsabban és elegánsabban fejlesztheti önmagát-, és személyiségét, valósíthatja meg álmait, és érheti el -kitűzött- céljait.
Ezt nem -csak- mi mondjuk, hanem számos híres és elismert iró- és szakértő is határozottan állítja...
 Lásd alább... »»

Teremtő -kreatív- energiák...

Mottó:
"Az Energia minden, és minden Energia"™
Dézsi Sándor 

Létezik egy egyetemes, teremtő, kreatív Energia, amelyből minden dolgok vétettek, amely a maga eredeti alakjában áthatja és betölti az Univerzum terét, és amely -végtelen- lehetőséggel szolgál minden- és mindenki számára.

Alkalmazza-, használja fel és hasznosítsa -tudatosan- az Univerzum kreatív energiáit!

CHI / yin-yang | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huEz az univerzális erő, az ÉletErő és az ÉletEnergia (azaz, más néven: chi, ki, mana, prana, pneuma, od, orgon, elan-vital, bio-energia, magnetikus fluidum, kozmikus energia, aura, asztrál-fény, nullpont energia, x-erő, tachion energia, stb., stb. -minden ősi kultúra más-más névvel illette, valamint a nyugati tudományos kutatók által adott név az energia egyik aspektusának, illetve spektrumának a vizsgálatából ered) ...a lét alapja.

Minden ebből az energiából épül fel és ez hatja át.
Minden élőlény számára (lét)szükséges és -egyben- nélkülözhetetlen. Nélküle nincs élet és lehetetlen maga a létezés, valamint bármilyen fejlődés is.
Ez egy kozmikus energia és minden élet forrása.

A világon minden rezgés, vibrálás, a Világegyetem maga is egy végtelen, rezgő, pulzáló energiafolyam.  (!)

"Az (Élet)Energia volt, van, és mindig -is- lesz".

ÉletEnergia: a lét alapja és üzemanyaga

Az ÉletEnergia a lét- és az élet alapja, és minden -nemcsak mentális- cselekvés erőforrása.
Az Életerő a cél, és a kívánt hatás (Trend) közötti hordozó, médium.

Az ÉletEnergia- és Életerő nélkül semmi sem jöhet létre és semmi sem manifesztálódhat az ő segítsége nélkül !

Nem lenne-e csodálatos, ha ezt az energiát, ezt a fontos és meghatározó erőt birtokolhatnánk? De igen, persze, hogy az lenne!
Nos..., most végre megvan rá a lehetőség!!

Képzelje el, hogy bírtokában van annak az ERŐNEK, mellyel jövőjét és sorsát irányíthatja!

Ez az az energia, melynek segítségével -és hathatós (fel)használásával- (szinte) bármit el lehet érni !

Amióta ember él a Földön, az ÉletEnergiát és az ÉletErőt ismerték és (fel)használták.

Ezt a kreatív erőt / energiát az emberiség tapasztaltabb -pszichikusan fejlettebb és szellemileg, spirituálisan magasabb szinten lévő- tagjai évezredek óta ismerték és -tudatosan(!)- felhasználták, még mióta az emberiség benépesítette e bolygót.

Úgy tartották -joggal-, hogy ennek a különleges energiának a -tudatos- felhasználásával és alkalmazásával, a -tudatosan cselekvő ember- mindent elérhet, amit csak akar, bármit megszerezhet amire vágyik, segítségével gyorsabban és könnyebben megvalósíthatja vágyait és érheti el -kitűzött- céljait, valamint válthatja valóra álmait.

Ez az a -misztikus és titokzatos- energia, melynek segítségével -szinte- bármit elérhet, bármi lehet, bármivé válhat és bármit bírtokolhat!

Ezt állítja több -neves- szakértő és író-, a témával foglakozó szakember is, mint: Charles F. Haanel, Wallace D. Wattles, Brian Tracy, Bob Proctor, Napoleon Hill, Deepak Chopra, Kurt Tepperwein, stb., stb.
(Lásd az 'Ajánlott irodalom' oldalunkat...)

"Ha tudjuk, hogyan kell hatékonyan energiát létrehozni, tárolni és kiárasztani/kisugározni, akkor bármilyen vágy/gazdagság elérhetővé válik. ...Amikor ez az energia felszabadul, mederbe terelhető és bármilyen kívánság megvalósítására alkalmas".
Deepak Chopra: The seven spiritual laws of success | A siker 7 spirituális törvénye / Az élet hét törvénye (Édesvíz Kiadó)

Azt azért mi csendben hozzátennénk, hogy... -természetesen- az ésszerüség határain belül, ill. realitás talaján maradva...
  :-)

Az ÉletEnergia & ÉletErő különböző- és sokrétü felhasználása

Az Életerőt és az ÉletEnergiát az emberiség, a történelme alatt, és fejlődése során, sok mindenre és sokféleképpen használta fel, valamint igen széles körben is alkalmazta, többek között:

LPOG 2400 DL ChiAgytréner & PszichoTréner tipusú ÉletEnergia Készülék | Meditáció & Relaxáció & re-Vitalizáció | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu-főleg- gyógyításra, öngyógyításra, (táv)energizálásra, ön- és személyiségfejlesztésre, teremtésre / kreációra, manifesztációs technikák kivitelezésére, mágikus operációkban és cselekedetekben, célok elérésére és megvalósítására, alkotásra, a művészetekben, harcokban-, küzdelemben-, (nemcsak távol-keleti) küzdő sportokban, sportteljesítmények fokozására, karrier-építésre, karizmára, telepátiára, gondolatátvitelre, ESP-re (Extra Sensory Perception, azaz: Extra Szenzoriális Percepció-, ill. Projekció, ill. ÉKÉ - Érzékeken Kivüli Észlelés-, Asztrál Projekció), mezőgazdaságban, stb., stb.

Felhasználási területe e jótékony energiának szinte végtelen, lehetőségei nincsenek semmilyen módon korlátozva, így -mondhatni- szinte végtelenek, csak a felhasználok fantáziája és a felhasználókban lévő -belső- korlátok szabhatnak határt hatékonyságának és felhasználási területüknek. (!)

Idézet / Mottó:
életenergia & életerő & chi életerő "Nem a helyzet teremti meg az embert, hanem az ember az, aki a helyzetet teremti".
Frederick W. Robertson

check | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu

TŐLTÖDJÖN FEL JÓTÉKONY POZITÍV ÉLETENERGIÁVAL!

Emelje rezgésszintjét!

Hogyan juthatunk hozzá ehhez a jótékony, pozitív és vitális egyetemes energiához, hogyan vonzhatjuk magunkhoz, hogyan vehetjük fel, és hogyan töltődhetünk fel vele ?
Ez -általában- kétféle módon lehetséges: közvetve és/vagy közvetlenül.

Shiva | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huKözvetve átvenni, többféleképpen is lehetséges:
táplálék formájában, friss ivóvízből, a -tiszta, oxigéndús- levegőből, a napfényből, a természetből, stb., stb.

Léteznek különböző metódusok, gyakorlatok, melyeket direkt erre a célra dolgoztak- és fejlesztettek ki, hogy sikerüljön magunkhoz venni, magunkba tartani és keringetni ezt az energiát, ahhoz, hogy -a későbbiekben- fel lehessen használni, mint pld.: a chi-kung / qi-qong, tai-chi, rei-ki, yoga, kahuna, légzésgyakorlatok, meditáció/relaxáció, -különböző- mágikus gyakorlatok- és programozások, vizualizációs technikák, pórus légzés, tatvasz-gyakorlatok, stb., stb.

Ezek mind közvetett (azaz; indirekt) módozatai az életerő- és az életenergia fel- ill. átvételének, valamint a bírtoklásának.

Ahhoz, hogy valaki érdemben hatásosan saját magában tudja akkumulálni, megtartani, majd -utána- fejleszteni, és kisugározni tudja az ÉletEnergiát, (vagy -akárcsak- vezetékként használva testét a rajta keresztül átfolyó Életerő számára), -sajnos- hosszú évekre, megfelelő "szakmai" ismeretekre (jobb esetben egy tanítóra, mesterre, guru-ra) van szüksége, megfelelő életmódra, tapasztalatra és -komoly- elszántságra mindaziránt, amire -őszintén- elkötelezte magát.

Viszont, azok, akik gyors sikereket és tartós -pozitív- eredményeket akarnak elérni, az ÉletEnergia Készülékeket használják ! RAD 2400 HD: Életerővel táplált és fokozott Radionika Készülék | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok RAD 2400 HD: Beépített ÉletErő Generátorral működő, Életerővel táplált és fokozott Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék | Trend Generálásra, tudatos teremtésre és manifesztációra, valamint Neuro Kibernetikus Programozáshoz™ ajánlott

Ebben az esetben, közvetlen és direkt az (élet)energiaátvitel- és átvétel, a -beépített Életerő Generátorokkal rendelkező és működő- ÉletEnergia Készülékekből, (valamint -egyben- sokkal könnyebb, egyszerübb és sokkal-sokkal hatékonyabb módja az ÉletEnergiával való jártasságnak!)

ÉletEnergia Készülékek Világviszonylatban egyedülálló, a legelőrehaladottabb és leghatékonyabb tehnológia az energizálás, relaxáció- és meditáció, az önprogramozás, önsegélyzés, az önmegvalósítás és a személyiségfejlesztés terén.
Nincsenek még ilyen hatékony és performens készülékek a világon, melyek ugyanazt tudnák, és ugyanazokat az előnyöket nyújtanák, mint a WELZ-tipusú eredeti ÉletEnergia- és Életerő Készülékek ! ÉletEnergia Készülékek

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

Életerőt- és ÉletEnergiát (chi-t, práná-t, od-ot, orgon /orgone-t) generáló-, fejlesztő- és sugárzó berendezések:
      ÉletErő Generátorok és

ÉletEnergia Készülékek

...Életerő és vitalitás, egy elegáns, könnyed mozdulattal és kattintással !

Az ÉletEnergia és Életerő felvételnek- és felhasználásnak a legegyeszerübb, a legelegánsabb és -egyben- a leghatékonyabb! módja -immár 1992 óta, amikor is Karl Hans Welz feltalálta az ÉletEnergia Generátorokat-, az ÉletEnergia Készülékek segítségével lehetséges, melyek állandóan és folyamatosan fejlesztik- és előállítják a számunkra oly szükséges- és lényeges, erős ÉletEnergia-mezőt, melyet fel tudunk használni -legjobb tudásunk és belátásunk szerint- minden cselekedetünkben, összes tevékenységünkben, hogy hasznunkra legyen- és -egyben- előnyünkre váljék !

RAD 5 Trend Generátor Életenergia Készülék - (Trend-Management)Az ÉletEnergia Készülékek, nemcsak, hogy a nap 24 órájában fejlesztik- és generálják az Életerőt és az ÉletEnergiát, hanem -egy megfelelő strukturális kapcsolat segítségével-, eljuttatják azt, bárhová, ahova szeretnénk, így most Önhöz is, hogy kipróbálhassa és -tudatosan- érzékelhesse.

Így az ÉletEnergia Készülékéből kiáramló jótékony, kreatív, pozitív és vitális ÉletErőt, bárhol magéhoz tudja, venni, bárhol -fel-használhatja, bárhol is tartózkodik e fölgolyón, attól függetlenül, hogy ÉletEnergia Készüléke hol üzemel -otthonában vagy iroájában- attól függetlenül, hogy 50m távolságra, vagy 5000 km távolságnyira van készülékétől.

Ha MOST ki szeretné próbálni, -hogy megbizonyosodjon erről, és az állításaink valóságáról-, kérjük, látogassa meg  a '» Transzfer Teszt az ÉletEnergia tudatos érzékeléséhez és -bármely- távolságra való kisugárzásához' Teszt az ÉletEnergia tudatos érzékeléséhez | ÉLETERŐ-TECHNOLÓGIAT�&�ÉLETENERGIA KÉSZÜLÉKEKTTeszt az ÉletEnergia tudatos érzékeléséhez | ÉLETERŐ-TECHNOLÓGIAT�&�ÉLETENERGIA KÉSZÜLÉKEKTTeszt az ÉletEnergia tudatos érzékeléséhez | ÉLETERŐ-TECHNOLÓGIAT�&�ÉLETENERGIA KÉSZÜLÉKEKT oldalunkat, és végezze el ezt az egyedi, ingyenes és csodálatos Teszt-et az Életerő átsugárzásra, és az ÉletEnergia -tudatos- érzékelésére!

Bebizonyítjuk Önnek, hogy az ÉletEnergia- és az Életerő létezik, működik, és bármely távolságra át- és kisugározható, és -ezáltal, egyben- érzékelni fogja működése közben!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

ÉLETERŐ-TECHNOLÓGIA™ & ÉLETENERGIA KÉSZÜLÉKEK™ ÉLETERŐ-TECHNOLÓGIA™  &  ÉLETENERGIA KÉSZÜLÉKEK® ÉLETERŐ-TECHNOLÓGIA™ & ÉLETENERGIA KÉSZÜLÉKEK™

ÉLETERŐ-TECHNOLÓGIA™ & ÉLETENERGIA KÉSZÜLÉKEK™  a testi-, lelki- és szellemi harmóniáért, egyensúlyért és összhangért   ÉLETERŐ-TECHNOLÓGIA™ & ÉLETENERGIA KÉSZÜLÉKEK™
* valamint, az anyagi és érzelmi bőségért, a kiteljesedésért és a teljesség eléréséért  *

Milyen -további- előnyök származnak az ÉletEnergia Készülékek használatából?

(azaz; "Mit tehetnek az ÉletEnergia Készülékek Önért?")

Tézisek és kijelentések:
1. Az ÉletEnergia- és az Életerő létezik, működik és hat.
2. Az ÉletEnergiát- és az Életerőt az emberiség történelme során igen széles körben, sokrétűen és igen sok mindenre (fel)használták, -ma is- használják, és használni fogják a Jövőben is.
3. Az ÉletEnergia Készülékek állandóan és folyamatosan ÉletEnergiát- és Életerőt generálnak- és sugároznak.
Következtetés? Önre bízzuk, hogy levonja a konzekvenciát...

Mivel az Életerő felhasználási és hasznosítási területe -szinte- végtelen, így -egyben- az ÉletEnergiát generáló- és sugárzó Készülékeké is az, csak a készüléket üzemeltetők egyéni fantáziája és képzelőereje szabhat határt -fel-használási lehetőségeiknek !!!

A határokat -és korlátokat- csak Ön szabja meg -és állítja fel- saját magának.
(lásd a fenti téziseket is...)

Az ÉletEnergia- és Életerő Készülékek segítségével kezébe veheti -saját- sorsa írányítását, tudatosan alakíthatja azt, és ura lehet életének. Bíztosítja az az annyira szükséges plusszt (többlet energiát), hogy mindezeket megvalósíthassa.

Bárki használhatja az ÉletEnergia Készülékeket, aki elég széles látókörrel rendelkezik, hogy ezt az új technológiát kipróbálja, valamint, önmaga- és szerettei szolgálatába állítsa!

Az Életerő- és ÉletEnergia Készülékek által fejlesztett és generált, valamint az onnan kiáramló és kisugárzó vitális, jótékony és pozitív ÉletEnergiát bárki átveheti és -tudatosan- (fel)használhatja.
Viszont; mindenkinek saját -egyéni- döntése és -egyben- felelőssége, hogy ezt az energiát mire-, ill. milyen céllal, és milyen célra használja.

Speciális ÉletEnergia- és Életerő Készülékek segítségével -többek között- képes lesz arra is, hogy:
RAD 2000 Radionika tipusú Életerő- és ÉletEnergia KészülékÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia életenergiát és életerőt irányítson- és küldjön bárhova, bárminek és bárkinek, valamint bármely -programozott- trendnek, ill. mentális programnak;
ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia egészséges legyen és az is maradjon, tele energiával, életerővel és vitalitással;
ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia előidézze, ill. elősegítse -saját- sikerét és -könnyebben és gyorsabban- elérje kitűzött céljait;
ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia bőséget és gazdagságot vonzon be életébe;
ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia jólétben és biztonságban éljen (családjával, szeretteivel együtt);
ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia harmóniában legyen önmagával, másokkal és a körülvevő világgal;
ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia és.., hogy belső, lelki békéjét, harmóniáját és egyensúlyát megtalálja, megteremtse és megtartsa.

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

check Bio - Energy Corporation & Bio - Energy Consultans, LLC. check
ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia Az állandó- és pozitív változások elkötelezettjei ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia
ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia :: ÉletEnergia Készülékek Önöket szolgálva, mi értéket teremtünk! ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia :: ÉletEnergia Készülékek

Az ÉletEnergia és az Életerő

Mottó
"Semmi olyanról nem tudunk, ami nem vezethető vissza -közvetve vagy közvetlenül- az Életerőre és az ÉletEnergiára."
Karl Hans Welz & Dézsi Sándor  

Az emberiség a világegyetemmel összefüggő, a világról alkotott képe és ismereteinek nagy része a láthatatlan energiákkal kapcsolatos tapasztalatoknak az eredménye.
Ezen láthatatlan energiákat (gravitáció, elektromágneses energia, radioaktivitás, stb.) szabályozó törvények ismerete számos tudomány és technológia fejlődését tette lehetővé.

Minden elmélet, az atomoktól egészen a galaxisokkal foglalkozó teorémáikkal, nagyjából a -láthatatlan- elektromágneses energiákat (és azok spektrumait) szabályozó törvényszerűségek ismeretén alapszik.

chi-ki-prána | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huAz elektromágneses hullámokhoz hasonlóan az ÉletErő és az ÉletEnergia mindenhol és mindenütt jelen van.

Ahogy az elektromágneses hullámok mindig és mindenhol körülvesznek bennünket, éppen úgy az ÉletErő, az Egyetemes ÉletEnergia is állandóan körülzárja, körülöleli az embert, de mivel láthatatlan, az átlag ember nem érzékeli olyan könnyen mint a fényt, a meleget vagy az elektromosságot.

Kijelenthetjük, hogy mindannyian egy elektromágneses hullámokból és Életerőből álló energiaóceán közepén élünk.

Az ÉletErő egy u.n. "finom energia", pszichikai erő, mely minden -mentális- cselekedetben, spirituális folyamatban, minden lelki-, szellemi gyakorlatban egyaránt jelen van és megnyilvánul.
Az ÉletErő a titka az állandó-, pozitív változások, az agy- és önkontroll, és -bármilyen távolságban ható- elme fölötti kontroll terén, mert minden mentális cselekedetnek és szellemi tevékenységnek az ÉletEnergia képezi az erőforrását, motorját!

Ez az energia alkotja -többek között- az 'aurát', és a csakrák is ezt az energiát veszik fel és dolgozzák át- és fel.

A ÉletEnergia áramlása a testben nagyban meghatározza viselkedésünket, más emberekhez való viszonyunkat, valamint egészségünket és jólétünket is.
Ha pozitív, energiadús helyen élünk és -megfelelő- egyensúlyt teremtünk környezetünkben, még több energiát nyerünk, és ez hozzásegít, hogy megvalósítsuk álmainkat, és elérjük mindazt, amit célul tűztünk ki magunk elé.

yin-yang chi | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huAz az ÉletEnergia-mező, ami most is bennünk van- és bennünk kering, ami ebben a pillanatban is körülleng, körülölel minket, mely közvetlen környezetünkben található, mely átjárja otthonunkat és munkahelyünket, alapvetően meghatározhatja egészségünket, szakmai sikereinket, magánéletünket és anyagi helyzetünket.

"Aki tudja, hogyan áramoltassa az ÉletErejét, megőrzi egészségét, és távol tartja magától a bajt, betegséget."

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

Az ÉletEnergia és a 'strukturális kapcsolatok' / 'szerkezeti kapcsok'

Mottó:
"Két pont között a legrövidebb távolság az Univerzumban... egy strukturális kapcsolat (vagy szerkezeti kapocs)".
Karl Hans Welz 

RAD2400 HD + PBT 2400 :: Radionika Készülék és ÉletEnergia erősítő strukturális kapcsolat | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu

RAD 2400 HD + PBT 2400

 

30 m -->
30 ezer km -->
Végtelen...
(bármely pont az Univerzumban...)

--->   ÉletErő transzfer / -át-sugárzás   --->
(az ÉletEnergia Készüléktől a transzfer-korongig, ill. az Univerzum bármely tetszés szerint választott pontjáig !)PBT 2400 HD - strukturális kapcsolat | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu

PBT 2400

ÉletEnergia Készüléke által generált és kisugárzott ÉletEnergiát- és ÉletErőt "magával viheti" az u.n. 'strukturális kapcsolatok' segítségével, így bárhol a világon át- és felveheti, valamint állandóan élvezheti annak minden jótékony előnyét!

A sikeres, láthatatlan "finom-energiákkal" való tevékenységhez két alapvető tényező szükségeltetik:

a strukturális kapcsolatok, amit:
ÉletEnergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok az iránykapcsolatok, -TREND- (a tervezett hatást jelképezik, illetve képviselik); és
ÉletEnergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok a célkapcsolatok, -TARGET- (ezek jelképezik, jelölik a célt); alkotnak,
ÉletEnergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok valamint, (egyben a legfontosabb!) az ÉletErő / ÉletEnergiaÉletEnergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok

Bármely -mentál- tevékenység, bármely mentális, ill. szellemi- programozás, mely ezen tényezők bármelyikét számításon-, vagy figyelmen kívül hagyja, eleve kudarcra van ítélve, függetlenül a szándéktól, a spirituális képzettségtől, lelki gyakorlatoktól, vagy bármi más egyébtől.

ÉletEnergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok  Úgy az irány- mint a cél-kapcsolatok, strukturális jelképei és képviselői az óhajtott, (kívánt) változásnak (TREND) és a tevékenység céljának, ill. célszemélyének (TARGET).

"A TÁVOLSÁG STRUKTURÁLIS KÜLÖNBSÉG(ek) EREDMÉNYE".
avagy,    
'a legrövidebb út -távolság- két pont között az Univerzumban: egy strukturális kapcsolat™'

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

Idézet / Mottó:
életenergia & életerő & chi életerő "A képzelõerõ nem valami kiváltság, hanem az egészség forrása."
Ralph Waldo Emerson

:: ÉletEnergia Készülékek  Fedezze fel az új évezred technológiáját, amit életünk jobbá, tartalmasabbá és sikeresebbé tételére fejlesztettek ki:

ÉletEnergia Készülékek Egészség és vitalitás
:: ÉletEnergia Készülékek :: Teljesebb, gazdagabb és sikeresebb élet
ÉletEnergia Készülékek Csúcsteljesítmény minden óhajtott tevékenységben
:: ÉletEnergia Készülékek :: Biztonság és -energetikai- védettség az élet kihívásaival szemben

...az ÉletEnergia és ÉletErő Készülékek, Chi Generátorok & Prána Generátorok & Orgon Generátorok segítségével!  

:: ÉletEnergia Készülékek :: Elmélet és Technológia

Használva az ÉletEnergia- és Életerő Készülékeket és tudatosan (fel)használva ezt a jótékony, pozitív és kreatív (Élet)Erőt- és Energiát -és persze megtéve a szükséges lépéseket itt a fizikai síkon is,- Ön képes lesz kitűzött céljait gyorsabban és könnyebben elérni -mint pl. a Készülékek segítsége nélkül-, képes lesz többet, jobbat és jobban, ill. hatásosabban cselekedni, valamint könnyebben és hatékonyabban lesz képes alkotni-, kreálni- és manifesztálni, mint ahogyan sokan mások is, akik -rendszeresen használva az ÉletEnergia Készüléküket, programozva őket és egyben önmagukat- ezt már többször is -sikeresen- bebizonyították.

Az ÉletEnergia- és Életerő Készülékek lehetőségei tehát messze túlmutatnak a testek- és személyek energetizálásán, vitális energiával való feltöltésén, valamint a jótékony -és gyógyító- energiák átsugárzásán.

Sikeresen és hatékonyan használhatók önprogramozásra, szokáskontrollra és személyiségfejlesztésre, énünk-, életünk és személyiségünk kiteljesedésére.

lpog2400 újtipusú ChiAgytréner & PszichoTréner Életerő- és ÉletEnergia Készülék | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huAz ÉletEnergiának (és egyben az ÉletEnergia Készülékeknek) stresszcsökkentő szerepük is van; relaxációra, meditációra (és kontemplációra) kitűnően használhatók, valamint a folyamatos életerő-sugárzásnak köszönhetően mindenfajta- és minden tipusú mozgásra, sportolásra, versenyzésre és edzésre is kitűnően alkalmazhatók (lásd az 'Elme Készülékek', 'Elmegépek & ÉszGépek és -újtipusú Agytrénerek & PszichoTrénerek'-ről szóló oldalunkat).

És, ami még ennél is fontosabb lehet: a kreatív gondolatoknak, és a kitűzött -és programozott- vágyaknak (trendek-nek) és céloknak biztosítja az állandó, folyamatos és elengedhetetlen ÉletEnergia- és Életerő utánpótlást, megvalósulásuk, ill. megvalósításuk érdekében.

rad1000 beépített ÉletErő Generátorral működő Életerő- és ÉletEnergia Készülék | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huÚj ÉletEnergia- és Életerő Készüléke segítségével Ön is -éltető, kreatív és jótékony- Energiát tud majd küldeni bárkinek, bárhol is tartózkodna az illető.

számítógépes 'manifesztációs' radionika program | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huMindezt -egy kis gyakorlással- most Ön is könnyen megteheti, ha megrendeli/megvásárolja és -efektíve- használja valamelyik ÉletEnergia Készülékünket -és (esetleg) valamely digitális számítógépes radionika programunkat-!
(további infók a "Radionika és Radionika Készülékek" oldalakon).


Az új Életerő-Technológia könnyen, elegánsan és igen hatékonyan kombinálható

rákjegy horószkop | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huhalak | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huskorpió | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huÉletEnergia- és Életerő Készülékekaz ASZTROLÓGIÁVAL (különböző asztrológiai TREND-ek programozhatók, melyeknek erőt és energiát tud biztostani az ÉletEnergia- és Életerő Készülékek segítségével, manifesztálódásuk érdekében)

bagua | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huÉletEnergia- és Életerő Készülékeka FENG SHUI-al (a BÁGUA térképet együtt használva az ÉletEnergia- és Életerő Készülékekkel, energizálni- és feltölteni tudja pozitív, kreatív és jótékony vitális energiákkal a lakását és irodáját, anélkül, hogy átrendezni kényszerülne azt !!)

Kreatív planetáris energiákkal való feltoltés és energizálás a JU 99-el | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu Dinamikus Feng Shui: AO 1100 Chi ÉletEnergiaKészülék + TC 99 + Bagua | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu
Személyek és életterek energizálása és pozitív Életerővel való feltöltése, a -saját magunk által kiválasztott- leg megfelelőbb feng-shui- és asztrológiai TRENDekkel.


Az integrált ÉletEnergia Generátorokkal működő Életerő Készülékek nagyjából 3 -főbb- kategóriába sorolhatók:

vízenergizálás az AO 2000 AquaOptimizer tipusú ÉletEnergia Készülékkel | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huÉletEnergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok VITAL Standard tipusú ÉletEnergia- és Életerő Készülékek (főleg energizálásra, vitalizációra, meditációra ill. relaxációra használatosak).
    yellowball Ezen belül: OPTI / AO -Aqua Optimizer™- tipusú készülékek, víz- és táplálékenergizáló és optimalizáló ÉletEnergia- és Életerő Készülékek

ÉletEnergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok Vitális Energiával működő Meditációs- és Relaxációs ÉletEnergia- és Életerő Készülékek, -újtipusú- ChiAgytrénerek és PszichoTréner ElmeKészülékek
 ju1000 chiagytréner és pszichotréner életenergia készülék | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu   yellowball használhatók mint a leghatékonyabb és legmodernebb -új-tipusú Elmegépek, ill. ChiAgytrénerek -lásd még: NeuroTechnológia™-
       redball a fentieken kívül: meditációra, relaxációra, kontemplációra, stresszoldásra, regenerálódásra, öngyógyításra, gyorstanulásra, idegen nyelvek megtanulására, kreatív-, alkotó tevékenységekre, inspirációra, stb.

lista Életerővel táplált és meghajtott ("felturbózott" / "boosted") Radionika készülékek
    yellowball a fentieken kívül használhatók még arra is, hogy
rad2400hd radionika készülék | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu       redball bármikor, bárkinek éltető, kreatív, vitális energiát küldjön, attól függetlenül, hogy hol tartózkodik az illető ("csak" pár száz méterrel odébb, vagy a földgolyó túlsó oldalán)
       redball Trend -azaz a vágyott cél-, szituáció, elérendő helyzet programozása, elérése és megvalósítása az ÉletEnergia- és Életerő Generátorok és Asztro-Trend ÉletEnergia Készülékek segítségével).
(Trend = irány, irányvonal, irányzat, tendencia -vágyott/programozott esemény, ill. szituáció).
A Trend-programozásban hatékony segítséget nyújtanak a -számítógépes- Radionika programok.

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

Radionika készülékek | Radionika programok | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huManifesztáció... Megszilárdult absztrakció
- A gondolat; mint valóság -

Mottó:
"Az Anyag, lekötött, kondenzált, -meg- sűrűsödött Energia."
DS  

Tudjuk, hogy minden élőlény kölcsönhatásban van a környezetével és -általában- az ÉletEnergiát- és az Életerőt az élőlények -magukban is- generálják és ők is használják fel.

Minden aktivitást megelőz egy csomó külső és belső jel, melyek különböző elvonatkoztatási szinteken mennek át, mielőtt a cselekvésben észlelhetővé válnának, kifejezésre jutnának és -végső soron- megnyilvánulnának.

Minden testet öltött dolgok nemzője az idea, a gondolat.

Gondolataink determinálják a körülményeinket is.
A gondolat, az idea, az ötlet; ebben az összefüggésben a nemző szerepét tölti be, és automatikus vonzás útján szabályozza a körülményeket.

Aki sorsán úrrá akar lenni, annak úrrá kell lenni gondolatain, manifesztálódásuk érdekében pedig, -egyben- erőt -ÉletErőt!- kell biztosítaniuk nekik. Boldogság | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu | happy-woman

Egy kreatív gondolat, mely számára Erőt, ill. ÉletEnergiát tudunk biztosítani elindítja a "Megnyilvánulás (azaz, a Manifesztáció) folyamatát":
elménkből erednek a gondolatok (mentál sík), gondolataink érzéseket váltanak ki (asztrál sík), érzéseink különböző ingereket váltanak ki (éter sík), melyek fizikai testünkre is hatnak (fizikai sík), és cselekedetekhez, valamint tettekhez vezetnek, ezek pedig eredményeket produkálnak -az anyagi síkon-.

Életerő Készülékeink ebben is hathatós segítséget nyújtanak: erőt és energiát (azaz: Életerőt és ÉletEnergiát) adnak és biztosítanak -állandóan és folyamatosan!- a megvalósításhoz.

Tehát; a gondolat -a végén- alakot, formát ölt, és megjelenik -manifesztálódik- az anyagi világban, a fizikai síkon is.
(Ahogy, mi nevezzük, 'megszilárdult absztrakció' lesz).
(További információk: lásd 'Kurzusainkat').

Minden axióma levezethető az ÉletEnergiából és minden jelenség ahhoz nyúlik vissza.

Úgy is fogalmazhatunk, hogy akinek -bőségesen- rendelkezésére áll az ÉletEnergia- és az Életerő - az ERŐ! - annak mindene megvan, számára -szinte- minden elérhető.

Meditáció & Relaxáció :: ÉletEnergia Készülék | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huHa -folyamatosan, megszakítás nélkül!- elegendő erőt és energiát tudunk a -megvalósítandó- gondolatnak adni- és (egyben) biztosítani, és -természetesen- ha szükségszerűen megtesszük a megfelelő lépéseket a fizikai világban (a fizikai valóságban) is, akkor az illető gondolat "materializálódik", agyagot ölt (testet/formát ölt), azaz; megjelenik ("manifesztálódik") a fizikai síkon is.

Tehát, először születik meg a gondolat, melybe utólag erőt (Életerőt / ÉletEnergiát) kell "önteni", majd cselekedni, munkálkodni kell a vágyott és programozott cél megvalósításáért, mert csakis így lehet eljutni a kitűzött, áhított célig.

Vigyázzunk tehát a gondolatainkra, mert a gondolat anyagot ölt!

Az ÉletEnergia Készülékek és az Életerő-Generátorok -egyik- legfontosabb funkciója tehát mindenekelőtt az, hogy ERŐT ADJANAK -pozitív- GONDOLATAINKNAK, azok megvalósulása / manifesztálódása érdekében !

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

TÁV-
Energizálás Életenergia Készülékek Relaxáció Életenergia Készülékek Önmegvalósítás Életenergia Készülékek Önkontroll Életenergia Készülékek Szokáskontroll
Egészségmegőrzés Életenergia Készülékek Betegségmegelőzés Életenergia Készülékek (Ön)Gyógyítás Életenergia Készülékek (Élet)Energia-kezelés
Személyiségfejlesztés Életenergia Készülékek Sport - Fitness Életenergia Készülékek Total Wellness

...az Életerő Generátorok és ÉletEnergia  Készülékek segítségével

Relaxációs- és meditációs ÉletEnergia Készülékek
'ElmeKészülékek' és 'ÉszGépek', valamint -újtipusú- ChiAgytréner és PszichoTréner tipusú ÉletEnergia Készülékek

Brainwaves / Agyhullámok | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huAz ÉletEnergia Készülékeket be lehet állítani arra, hogy alacsony frekvenciájú (alacsonyan pulzáló) ÉletEnergiát, Életerőt bocsássanak ki, az agy Alfa, Béta, Delta és Téta frekvencia-tartományainak megfelelően.

Az -újtipusú- Agytréner ÉletEnergia Készülékek (és Életerő Generátorok) hatásmezejében, az agy szinte azonnal alkalmazkodik ezek frekvenciájához és így sokkal könnyebben fenn is lehet tartani a megfelelő elme- és tudatállapotot!

lpog2400 Elmegépek és -újtipusú- ChiAgytrénerek és PszichoTrénerek | ÉletEnergia Készülékek | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huEz a rendkívüli Neuro-Technológia™ (ahogy mi elneveztük), sokkal hatásosabb és hatékonyabb, valamint messze felülmúlja és lényegesen túlhaladja az összes szokványos, -már- idejétmúlt fény-hang típusú vagy mini elektromos-sokkotkibocsátó hagyományos agytréner-készülékeket, a hozzájuk kapcsolódó (néha fura) szerkezeteket és ezen -ósdi- készülékek adta lehetőségeket, valamint az összes eddig ismert önfejlesztő és önmotivációs technikákat.Elmegépek és -újtipusú- ChiAgytrénerek és PszichoTrénerek | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu

Az ÉletEnergia Készülékek (és a bennük működő Életerő Generátorok), egy új, elegáns megoldása egy régi -akút- problémának: hogyan generáljunk, miként hozzunk létre, állandó jellegű, pozitív változásokat?

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

ÉletEnergia Készülék ÉletErő és Vitalitás! ÉletEnergia Készülék
...az ÉletEnergia Készülékek segítségével!

Radionika és ÉletEnergia
       :: Radionika Készülékek ::

Mottó:
"Az, aki ismeri a Rezgések Törvényét, mindent ismer."
Hermes Trismegistus

Az ÉletErővel működtetett Radionika Készülékek segítségével:

ATG 12 / ATGS 12000 :: Asztro-Trend Generátor :: ÉletEnergia Készülék | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu1. levehetjük egy vágyott-, és programozott TREND radionika kódját és arányát (ezáltal egy stabil, non-fluktuáns "strukturális kapcsolatot" létesítünk, és -egyben- egy absztrakt valamit, konkrét dologgá tettünk)

2. a Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékekbe működő -beépített- Életerő Generátorok segítségével -állandóan és folyamatosan- erőt és energiát adhatunk -és egyben, biztosíthatunk- a programozott TREND, vágyott szituáció és esemény manifesztálódása-, megvalósulása- és megnyilvánulása érdekében.

yoga :: ÉletEnergia Készülék | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huSegítségükkel az ÉletEnergia modulálhatóvá válik bármilyen vágy -TREND- vagy -vágyott és programozott- cél (óhajtott, és kívánt -jövőbeli- esemény és szituáció) könnyebb elérésére, ezáltal az ÉletEnergia Készülékek és Életerő Generátorok felhasználási- és hatásköre szinte végtelen, csak a készülékeket használók egyéni fantáziája és képzelőereje szabhat határt felhasználási lehetőségeiknek!

Az ÉletEnergia Készülékek és ÉletErő Generátorok elsődleges feladata tehát, hogy folyamatosan- és állandó jelleggel erőt (Életerőt!) biztosítson az Ön -pozitiv- gondolatainak (megvalósulásuk érdekében), valamint változtatási szándékainak és vágyainak!
Kulcsfontosságú előnyük, hogy hatósugaruk korlátlan és hatásuk független a távolságtól!!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

Varázslatos! Mágikus!
        Magasszintű "Techno-Mágia"

Mottó:
"A mágia erőt jelent. A képzelet önmagát megvalósító varázserejét".
"Tudatosan gondolkodni annyi, mint mágiát gyakorolni".
  Szepes Mária
"A mágia az emberi tudat és akarat által dinamizált Életerő kivetítése, projekciója."
(Papus: "A gyakorlati mágia módszertana")
"A "mágia" strukturális kapcsolatokon és Életerőn alapuló tevékenység."
(Karl Hans Welz: "A Jövő Mágiája")
"A mágia ott kezdődik, ahol a determináció végződik".
"Magick is the manipulation of Life-Energy to affect reality"!

Minden -mentális- program (vagy programozás), az összes metódusok vagy tehnikák, -így a mágikus programozások, gyakorlatok és tettek is -, melyek a vágyak, illetve kívánságok konkrét formába öntését hivatottak elősegíteni és a kitűzött célok gyorsabb és könnyebb elérését hivatottak szolgálni, kivétel nélkül felhasználja (mert fel kell használnia!) a strukturális kapcsolatokat és az ÉletErőt & ÉletEnergiát.

Bármely mentális cselekedet vagy technika, mely ezen tényezők bármelyikét számításon, vagy figyelmen kívül hagyja, eleve kudarcra van ítélve, függetlenül a szándéktól, a spirituális képzettségtől, a szellemi felkészültségtől, lelki gyakorlatoktól, vagy bármi más egyébtől.(!)

Kijelenthetjük, hogy ilyen értelemben; minden "mágia", mely "működéséhez" strukturális kapcsolatokat (szerkezeti kapcsokat) és ÉletErőt igényel- és használ.

Avatar :: Mágia & Techno-Mágia | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huVilágossá vált, hogy az ÉletEnergia többezer méteres hatótávolságra való sikeres (ki)sugárzásához a magas mentális szinten lévő és fejlett spiritualitással rendelkező személyeknek (mágusoknak, sámánoknak, papoknak, gyógyítoknak és táltosoknak), meg kellet találniuk a szükséges ÉletEnergia és Életerő, vagy "pszichikus erő" előállitásának és kifejlesztésének különböző módozatait.

Módszereik kultúránként és vallásonként változtak, de tanulmányozva-, és ismerve őket, be kell látnunk, hogy ezek többsége, kissé furcsa, nehézkes, elavult és sokszor durva módszerek voltak az ÉletEnergia generálására.

De Ön most pillanatok alatt könnyen generálhat ÉletErőt az új ÉletEnergia Készülékével!

Mágikus! TechnoMágia :: ÉletEnergia: www.eletenergia.hu | magickDöntő előnyre tesz szert bármely eddig ismert módszerrel, illetve "szakemberrel" szemben, ugyanis ezt az új technológiát használva és alkalmazva, állandóan és folyamatosan elláthatja magát és -akár- másokat is!- jótékony ÉletErővel, így mindenkori (Élet)energia utánpótlását is biztosíthatja és -előnyére- felhasználhatja.

Az ÉletEnergia Készülékek segítségével előállítható -és átsugározható- a szükséges és megfelelő mennyiségű -és minőségü- ÉletErő.

Ezt nevezhetjük akár "Techno-Mágiának" is, ugyanis ez egy egzakt tudományon alapuló új technologia, -mely most az Ön rendelkezésére is áll.

Önprogramozás, ön- és személyiségfejlesztés esetén az ÉletEnergia Készülékek, az Életerő Generátorok, az új, ÉletEnergiával működő Elmegépezetek és ChiAgytrénerek és PszichoTrénerek, illetve az ÉletErővel táplált és meghajtott Radionika készülékek, felbecsülhetetlen segítséget és támaszt nyújtanak, hisz segítségükkel hatékonyabban és erőteljesebben hatni tudunk önmagunkra, sokkal könnyebben és hatásosabban tudunk megváltoztatni egyes (nemkivánatos) szokásokat és tulajdonságokat, vagy törölni egyes negativ mentális programokat és helyettesíteni új, pozitiv programokkal, így sokkal hatékonyabban és könnyebben tudjuk befolyásolni sorsunkat és egyben magát az Életet is.

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

Életenergia Készülékek Tervezze tudatosan Jövőjét az ÉletEnergia Készülékek segítségével,
legyen saját szerencséjének és sorsának kovácsa! Életenergia Készülékek

Víz-és táplálék energizálása, Életerővel- és ÉletEnergiával való feltöltése és telítése, az ivóvíz újra "élővizzé" való alakítása
AquaOptimizer® tipusú ÉletEnergia Készülékek

Hasznosítsa az Univerzum kreatív energiáit: energizálja- és töltse fel éltető, jótékony és pozitív Életerővel ivóvizét- és táplálékát !

Alakítsa át ívóvizét -CHI- ÉletEnergiával feltőltött és energetikailag optimalizált ÉLŐVÍZZÉ / ÉLETVÍZ !!AquaOptimizer® tipusú ÉletEnergia Készülékek | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu

Energizálja-, revitalizálja-, optimalizálja-, és töltse fel éltető, jótékony és pozitív Életerővel ivóvizét- és táplálékát !

Igyon mindig energizált friss vizet!
  ÉletErő és vitalitás az Ön -megérdemelt- sikeréhez !

Az Aqua Optimizer™ energizáló és optimalizáló ÉletEnergia Készülékek (lásd bővebben a Készülékeket a 'Katalógus' oldalon) kettős (duál) célra tervezett speciális készülékek, melyek hármas célt szolgálnak:

vízenergizálás a PCHD -beépített ÉletErő Generátorral működő- Mantra tipusú ÉletEnergia Készülékkel és az RAOPTC strukturális kapcsolattal és ÉletEnergia transzfer korongpárral :: Aqua Optimizer™ energizáló ÉletEnergia Készülék :: AO 2000 | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia :: ÉletEnergia Készülékek eltávolítják a vízben lévő káros- és ártalmas információkat (ezt, más készülékek -mind a mai napig- nem tudják megtenni),

ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia :: ÉletEnergia Készülékek visszahelyettesítik az eredeti, pozitív és jótékony élővíznek az információjával -mintha egy kristálytiszta hegyiforrásból származna, mely pont most tőrt elő a föld mélyéről, és, mely egészséges és energetikailag tiszta-, azaz revitalizált élővízzé alakítják át, majd

ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia :: ÉletEnergia Készülékek feltőltik- és telítik is éltető, jótékony, pozitív vitális Életerővel és ÉletEnergiával!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

Dinamikus FENG SHUI & Feng Shui Plusz+

Egészség, siker és jólét megteremtése a Dinamikus Feng Shui Plusz™ Életerő- és ÉletEnergia Készülékek® segítségével

A Dinamikus Feng Shui™ előnyei

Dinamikus Feng Shui: Bagua + AO 1100 | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huEzen új csúcstechnológiának köszönhetően Ön most energizálni- és feltőlteni tudja pozitív, kreatív, jótékony, vitális és dinamikus Feng Shui -CHI- energiákkal a lakását és / vagy irodáját, anélkül, hogy átrendezni, átformálni vagy átépíteni kényszerülne azt -vagy különböző szimbólumokkal vagy -sokszor furcsa és bárgyú- tárgyakkal kéne "kicicomáznia"-!!

Sőt; most ezeket a kreatív és -egyben - éltető energiákat ugyanolyan könnyen és elegánsan átsugározhatja saját magára -és egyben szeretteire is!- attól függetlenül, hogy a hagyományos Feng Shui szempontjából, mely energetikai élettérben tartózkodik, és függetlenül attól is, hogy új Dinamikus Feng Shui™ ÉletEnergia- és Életerő Készülékétől® mekkora távolságra van (pár száz méternyire "csak", vagy a Földgolyó másik felén tartózkodik)!

Valójában, most az Ön kezében van a teljes ellenőrzés és irányítás lehetősége, ami ezeket a Feng Shui energiákat illeti!

Keleti tradíció zseniális kombinációja nyugati csúctechnológiával!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

Asztro-Trend
   Asztro-Dinamikus Manifesztáció (ADM)

asztrotrend | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huAz Asztro-Dinamikus Manifesztációval nemcsak külön energizálni, valamint erősíteni, (ill. gyengíteni) tudja kedve szerint az Önt -állandóan- körülvevő energetikai mezőket, asztrológiai és energetikai fluxusokat és erővonalakat, hanem egyben definiálni és optimalizálni is tudja azokat úgy, hogy azok Önnek a legjobban megfeleljenek és a leghatékonyabban szolgálják Önt.

Ez azért lehetséges, mivel használva a speciális ÉletEnergia Készülékeket melyek mindegyikébe erős és hatékony Életerő-generátorok vannak beépítve és melyek állandóan és folyamatosan termelik, előállítják és sugározzák az erős, pozitív és jótékony kreatív vitális ÉletEnergiát, mellyel minden- és bármely fajta, jellemü és tipusú energiát, bármely asztrológiai háznak (élettapasztalat területek - ahogy mi, kissé tudományosabban, nevezzük), zodiákus jelnek (azaz: horoszkóp), bolygó- és planetáris energiáknak az energiáit előállítani, generálni, sugározni és modulálni tudjuk, mi több; kombinálni tudjuk őket és átsugározni önmagunkra -vagy bárki másra -bármely célszemélyre-, otthonunk és lakásunk szobáira- és területeire, valamint irodánk -és íróasztalunk- bármely területére.jupiter | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu

Ez most mindenki számára elérhető és lehetséges, aki elég széles látókörrel rendelkezik és aki igazán tenni akar valamit jövője érdekében, aki állandó pozitív változásokat szeretne előidézni életében, és aki biztosabban és hatékonyabban szeretne dolgozni vágyainak elérése érdekében, valamint, aki hamarabb és könnyebben szeretné elérni kitüzött céljait.

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

Chi-kártya (ÉletErő-kártya)

CHI-kártya | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu

Szeretne a pénztárcájában egy olyan kiapadhatatlan energiaforrást, mely mindig kéznél van, és bármennyit is használja, sohasem fogy ki belőle az ÉletEnergia és ÉletErő?

A pénzét, a belépőit, számos -személyes- szolgáltatását már kártyán tartja, illetve azzal veszi igénybe...
  ...de, mit tesz, ha...
        kell egy kis energia ?

A CHI-KÁRTYA folyamatosan ellátja tulajdonosát azzal a plusz Energiával, amelynek birtokában a vágyott SIKER könnyebben, gyorsabban, teljesebben következik be, egyebek mellett a következő területeken (is):

CHI-kártya (ÉletErő-kártya) PÉNZÜGYEK
CHI-kártya (ÉletErő-kártya) KARRIER
CHI-kártya (ÉletErő-kártya) PÁRKAPCSOLATOK

A Chi-kártya különösen arra szolgál, hogy segítse gazdáját a jobb teljesítmény elérésében az élet bármely területén.
Mindegy, hogy mi a leghőbb vágya, legyen szó munkáról, üzletről, politikáról, sportteljesítményről, tanulásról, spirituális ügyekről vagy bármi másról, a személyes chi-kártyája minden használat során hozzásegít a sikerhez.

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

Oktatás: Kurzusok és szemináriumok

Karl Hans Welz kurzusai mellet ("A Jövő Mágiája", "Kozmikus tudatosság -Egység a Divinitással"-, "Rúna mágia -trilógia-", "Asztrológia kurzus", "Talizmán-mágia", "Tarot-mágia", "Autogén tréning", stb.),
több mint egy évtizede, saját kurzusaimat is oktatom (lásd még a 'Kurzusok' oldalt is):
ÉletEnergiaKészülék "Az életenergia -nélkülözhetetlen- szerepe a manifesztációs folyamatban"
ÉletEnergiaKészülék "A személyiségfejlesztés és az önmegvalósítás rejtelmei és mágikus tudománya / "Hogyan jobban?"
ÉletEnergiaKészülék "Siker stratégiák a Manifesztációs folyamatban"
ÉletEnergiaKészülék "Radionika = permanens absztrakció"
   stb., stb.
Kurzusaim alatt minden részvevőt -ingyenesen- energizálok és feltőltök életerővel és vitalitással (egy performens ÉletEnergiaKészülék segítségével)!

Figyelem!
Kurzusok, szemináriumok
és előadások on-line, interneten keresztül is!!

     -Nemcsak- ÉletEnergiával kapcsolatos szolgáltatásaink »» 

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

Tovább... | ÉletEnergiaKészülék  Kis / rövid ÖSSZEFOGLALÓ

Az Életerő és az ÉletEnergia a lét alapja.
Ezt az energiát bárki felhasználhatja saját-, és szerettei javára, hasznára és előnyére.

Ez az a plusz-energia, amire bármikor szüksége lehet és mindig is szüksége van!

Az ÉletEnergia bírtoklásával és -hatékony- felhasználásával (mondják a nagyok és az okosak :-)) az ember szinte- bármit elérhet, bármi(vé) lehet, bármivé válhat, és bármit bírtokolhat!

Képzelje el, milyen -hatalmas- előnnyel járna az Ön számára, ha -csak, részben is, de- bírtokában lenne ennek az erőnek, ha birtokában lenne egy kiapadhatatlan energia-forrás.

ÉletEnergiát és Életerőt, -természetesen, természetes módon- a legkönnyebben, leggyorsabban és a legelegánsabban, valamint a leghatékonyabban(!) az Életerő- és ÉletEnergia Készülékek segítségével és -rendszeres- használatukkal nyerhetünk.

Az ÉletEnergia Készülékek és Életerő Generátorok (Chi / Qi / csí Generátorok & Prána Generátorok & Orgone / Orgon Generátorok) hathatósan segíthetnek Önnek -is-, hogy
- kezébe vehesse saját sorsa irányítását és
- kitűzött céljait könnyebben és hamarabb elérhesse
- erőt (ÉletErőt!) adhasson -pozitiv- gondolatainak, vágyainak, hogy azok megvalósúlhassanak a fizikai síkon, a mindennapi életben is!

Mi pontosan azt nyújtjuk Önnek, amit igérünk: ÉletErőt és Vitalitást !

kézfogás & megegyezés | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu | agreeAz ÉletEnergia Készülékek állandóan és folyamatosan generálják a vitális, kreatív és jótékony ÉletEnergiát / Életerőt.
Viszont..., mindenkinek a saját döntése és -egyben- felelőssége, hogy hogyan, mire, milyen céllal és hatékonysággal használja (fel) ezt az Energiát !
A lehetőségek adottak. A többi, Önön múlik...
Csak tiszta, pozitív, konstruktív és kreatív, önzetlen, nemes és magasztos célokra használhatók.

Az ÉletEnergia Készülékek hozzásegítik Önt is, hogy kezébe vegye- és írányítani tudja a sorsát, hogy gyorsabban elérje céljait, és hogy megvalósítsa önmagát és kiteljesítse életét.

ÉletEnergia Készülékek: az Ön földi létének is legkiemelkedőbb, egyik legfontosabb- és legszükségesebb -nem luxus- eszközei lehetnek!

Mivel ÉletEnergia Készülékeink állandóan és folyamatosan generálják, fejlesztik és -ki-sugározzák a pozitív, jótékony, kreatív és vitális ÉletEnergiát- és Életerőt, így egy kiapadhatatlan ÉletErő-forrás és egy kifogyhatatlan ÉletEnergia-mennyiség áll most rendelkezésére, amit Ön most könnyedén átvehet és felhasználhat -minden- tevékenységében !
A többi csak Öntöl függ, és Önön múlik, hogy felhasználja-e vagy sem, a legjobb tudása szerint.  blink  »»

Fel / Ugrás az oldal tetejére...

Idézet / Mottó:
életenergia & életerő & chi életerő "Aki meg akar tenni valamit, talál rá módot, aki nem, az talál kifogást..."
Stephen Dolly

Azonnali segítségvonal (online-chat)

Ha on-line tartózkodunk -és elérhetők vagyunk-, egy képet fog látni az oldal jobboldalán, ebben a magasságban (ill./vagy az oldal alján a jobb alsó sarokban).
Szívesen segítünk ha kérdései lennének az ÉletEnergia Készülékekkel kapcsolatosan, ill. segítünk az Önnek legjobban megfelelő Készülék megrendelésében is.
Amennyiben kapcsolatba szeretne lépni velünk, kattintson rá!

smiley
Ha pedig nem vagyunk online -sajnáljuk!- akkor nem jelenik meg semmilyen kép.

»» ÉletEnergia Technológia: ismertető, bevezető és összefoglaló

Forrás és tanulmányanyag:  
Karl Hans Welz: "Elmélet és Technológia" (Theory & Technology),
'Orgon-energia és életerő' (Orgone energy and Lifeforce),
'LifeForce Technology', 'Structural Linkage & Structural Links', 'Radionics & TechnoMagick' .
Fordítás, átdolgozás: 1998 - 2018 Copyright © Dézsi Sándor.
Szerkesztette és a szöveget gondozta: Dézsi Sándor.
Copyright © Minden jog fenntartva!  

Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu


  »»   


Mottó / Idézet
:
életenergia & életerő & chi életerő "Valójában semmit sem birtokolsz, csak őrzöl egy darabig. S ha képtelen vagy továbbadni azokat, akkor azok birtokolnak téged. Bármi legyen is a kincsed, úgy tartsd a markodban, mintha vizet tartanál. Mert ha megszorítod eltűnik. Ha kisajátítod tönkreteszed. Tartsd szabadon és örökre a tiéd marad".
Buddha


Integrált
ÉletErő Generátorokkal működő
ÉletEnergia Készülékek

ÉletErő Generátorok & ÉletEnergia Készülékek

AO 1100 | AO 2000
JU 99 | JU 1000 | LPOG 2400 DL | LPOG 2400 HD | PCHD | PFC 2000 & PFC 2400 | Performer / Sport Performer 2400 HD
RAD 1000 | RAD 2000 | RAD 2400 HD
RAD 5 / ATG 5 | ATG 12 / ATGS 12000

Rendelje meg most valamelyiket, hogy minél előbb részesedhessen az -integrált ÉletErő Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek nyújtotta összes elönyéből !

»» ÉletEnergia | ÉletEnergia Készülékek Szuper Orgonit®-ból

»»  ÉletEnergia (ÉletErő | Chi | Kí | Qi | Prána | Od | Orgon-energia | Bio-Energia)

Almenü 
^ Oldal tetejére ^ >  
 
 

Powered by CMSimple Classic: Small, Simple & Smart, with no database!  |   Plugins for CMSimple_XH
CM Simple Legal Notices   |   Designed by CMSimple-XH-Templates

E-Mail :: Üzenetküldés SiteMap :: Oldaltérkép | Honlaptérkép Home | Nyitóoldal... / Index oldal
ÉletEnergia | ÉletEnergia Készülékek Szuper Orgonit®-ból  |  www.eletenergia.com / ÉletEnergia (ÉletErő | Chi | Kí | Qi | Prána | Od | Orgon-energia | Bio-Energia) | Egyetemes Életenergia- és Életerő: az Univerzum hatalmas ereje, most, az Ön szolgálatában! | ÉletEnergia: ÉletErő és Vitalitás az Ön megérdemelt sikerének érdekében! | Template: overlap-hu | ÉLETENERGIA
Weboldal neve / Title: ÉletEnergia (ÉletErő | Chi | Kí | Qi | Prána | Od | Orgon-energia | Bio-Energia) | Weblapok leírása / Description: :: ÉletEnergia :: ÉletEnergiát generáló Készülékek | Orgonit | Egyetemes ÉLETERŐ-Technológia: ÉLETENERGIA Készülékek & ÉletErő Generátorok :: Bevezetés az Egyetemes ÉLETERŐ-Technológia rejtelmeibe, az ÉLETENERGIA Készülékek, az Életerő -chi, prana, od, orgon, orgone, bioenergia- Generátorok, valamint az Elmegépek, Chi Agytrénerek és ÉletErővel működtetett Radionika Készülékek, ill. Manifesztációs- technikák és programok elméletébe és gyakorlati felhasználásában ::
Referer / (Elöző oldal): | ~  Forgalmazás: Bio-Energy Corp. & -Dézsi Sándor -ALeX-: Orgonit-ból és Szuper Orgonit-ból készült eredeti (a Feltaláló által készített és épített) ÉletEnergia Készülékek első hivatalos meghatalmazott forgalmazója Európában | Az ÉletEnergia Készülékek Közép- Kelet Európa-i exkluzív disztribútora és forgalmazója :: Welz Orgonite & SuperOrgonite   |   ÉletEnergia | ÉletEnergia Készülékek Szuper Orgonit®-ból / ÉletEnergia (ÉletErő | Chi | Kí | Qi | Prána | Od | Orgon-energia | Bio-Energia) 
Kulcsszavak / keywords: életenergia, élet energia, élet-energia, életerő, chi, qi, prana, mana, orgon, orgone, bioenergia, orgonit, orgonite, készülék, generátor, radionika, agytréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, asztro-trend, techno-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, orgonenergia, orgon generátor, orgone akkumulátor, ÉLETENERGIA, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, életenergia, eletero, készülék, ÉLETERŐ, generátor, VÍZ ENERGIZÁLÁS, radionika, agytréner, chiagytréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, asztro-trend, techno-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, eletenergia, ÉletErő, ÉLETENERGIA  |   Keytags: életenergia, élet energia, élet-energia, orgonit, orgonite, készülék, generátor, radionika, agytréner, elme tréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, életerő-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, orgon energia, orgon generátor, orgone akkumulátor, ÉLETENERGIA, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, eletenergia, ÉletErő, ÉLETENERGIA